EEMS025 WEB INSTA 1080X1080 GMS 2

Onderwijs

Wat is praktijkonderwijs?

Praktijkonderwijs is een belangrijk onderdeel van het regulier voortgezet onderwijs. In totaal 175 scholen in heel Nederland leiden samen ongeveer 29.000 leerlingen op voor een passende plek in de maatschappij.