Subsidies ESF en REACT-EU

Subsidies ESF en REACT-EU

De George Martens School maakt gebruik van de subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Met deze subsidies kunnen we vormen van onderwijs realiseren die wij vanuit de rijksbekostigingen niet kunnen betalen. Zo zijn wij in staat onze leerlingen nog beter voor te bereiden op hun plek op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Deze subsidie wordt specifiek ingezet op trajecten die hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. De subsidie vanuit het ESF is opgehoogd met een subsidie vanuit REACT-EU. Deze subsidie is specifiek bedoeld om de gevolgen te verkleinen van Covid-19 voor onze leerlingen en hun kansen op de arbeidsmarkt.

In reactie op de Covid-19 pandemie heeft de Europese Commissie een omvangrijk herstelpakket ter beschikking gesteld, waaronder het instrument REACT-EU. Met REACT-EU wordt aanvullend budget beschikbaar gesteld aan de belangrijkste fondsen onder het cohesiebeleid; het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Voor de toeleiding naar de arbeidsmarkt zijn voor de leerling werknemersvaardigheden van belang, voor de doelgroep geldt dat goed getrainde werkzaamheden vaak van groter belang zijn in de transitie dan het aanwezig zijn van specifieke beroepsvaardigheden. We besteden dan ook structureel aandacht aan het oefenen van werknemersvaardigheden. De volgende competenties worden geoefend: Taakaanpak, werkhouding, werktempo, functioneren in werksituaties, kunnen omgaan met kritiek, vragen kunnen stellen etc.

 

Het Europees Sociaal fonds wil middels het herstelpakket zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid bieden optimaal te kunnen participeren in de samenleving en arbeidsmarkt. Zo ook voor de jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Deze ondervinden echter uiteenlopende belemmeringen bij het verkrijgen van een baan. Ze hebben extra ondersteuning nodig om een plek te krijgen op de arbeidsmarkt en deze vervolgens te behouden.

De ESF-subsidie is een financiële stimulans om de arbeidstoeleiding van pro-leerlingen van de George Martens School verder te optimaliseren en daardoor de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt - blijvend - te verbeteren.