Het Praktijkonderwijs richt zich met name op het voorbereiden op voor de leerlingen belangrijke thema’s: wonen, werken, burgerschap, leren en vrije tijd. Leerlingen leren binnen deze thema’s zo goed en zo zelfstandig mogelijk te functioneren binnen de school en in de maatschappij.

Leerlingen in het praktijkonderwijs leren niet alleen uit boeken maar vooral door te doen. In de bovenbouw vormt de stage een belangrijk onderdeel van het leerproces. Een goede stage is vaak de basis voor een reguliere baan. 

Een deel van de leerlingen stroomt na het praktijkonderwijs direct door naar werk. Een ander deel stroomt door naar het mbo voor een vervolgopleiding.