Het ondersteuningsteam biedt hulp aan leerlingen die dat nodig hebben door problemen op school en/of thuis.

De ondersteuning kan betrekking hebben op:

  •  leren
  •  faalangst
  •  sociaal-emotioneel gebied, zoals omgaan met andere leerlingen
  •  thuissituatie