Gebouw.jpg

Wie zijn wij

Een deel van deze leerlingen stroomt hierna door naar de Entree opleiding, anderen stromen door naar arbeid en/of dagbesteding. Op grond hiervan zien alle medewerkers van de afdeling praktijkonderwijs het als hun opdracht om de leerlingen, rekening houdend met hun individuele mogelijkheden:

  • optimaal voor te bereiden op zelfstandig functioneren in de maatschappij als verantwoordelijk burger
  • optimaal voor te bereiden om (later) zelfstandig te kunnen wonen, deel te kunnen nemen aan maatschappelijke organisaties en invulling te weten geven aan hun vrije tijd
  • optimaal voor te bereiden op het zoeken, vinden en behouden van een passende arbeidsplaats
  • de leerlingen die over de competenties beschikken om (wel) door te stromen naar vervolgonderwijs optimaal te begeleiden om dat doel te halen.